Dekan & Ketua Jabatan

Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Pengarah Kampus
Kampus Kejuruteraan

Profesor Ir. Dr. Mohd. Zulkifly Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

Profesor Dr. Taksiah A. Majid
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Profesor Dr. Zuhailawati Hussain
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral

Profesor Dr. Azlina Harun@Kamaruddin
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia

Profesor Dr. Zainal Alimuddin Zainal Alauddin
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Profesor Ir. Dr. Mohd Rizal Arshad
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Pengarah
Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar (REDAC)

Profesor Dr. Mohd Zaid Abdullah
Pengarah
Pusat Usahasama Kecemerlangan Rekabentuk Microelektronik (CEDEC)

Profesor Dr. Zainal Arifin Mohd Ishak
Pengarah
Pusat Penyelidikan Sains dan Kejuruteraan (SERC)

Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad
Pengarah
Pejabat Nexus (Kejuruteraan)

Dr. Mohd Salman Abu Mansor
Penyelaras
Pusat Rancangan Kokurikulum

Prof. Madya Sr. Dr. Mohd Sanusi S. Ahamad
Penyelaras
Bahagian Kualiti & Akreditasi

Puan Suzila Mohd. Shukor
Pengerusi Rancangan Bahasa
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan

Puan Rohilatifah Baharum @ Harun
Timbalan Pendaftar
Jabatan Pendaftar

Cik Norehan Mohd Basheer
Timbalan Bendahari
Jabatan Bendahari

Cik Aini Yusof
Timbalan Ketua Pustakawan
Perpustakaan

Tuan Haji Hamdan Mohd. Hassan
Timbalan Pengarah
Jabatan Pembangunan

Encik Mazlifendirizan Md Rejab
Pemangku Timbalan Pengarah
Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Dr. Menal A. Hamdi
Pegawai Perubatan
Unit Kesihatan

Encik Mohd Isshak Mohd Isa
Pegawai Keselamatan
Jabatan Keselamatan

Ustaz Mohammad Shukri Osman
Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Pusat Islam

Dr. Norazharuddin Shah Abdullah
Penggawa
Desasiswa Utama & Jaya

Dr. Mohd Hazizan Mohd Hashim
Penggawa
Desasiswa Lembaran

Encik Asif Abdul Rahim
Pegawai Sains
Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Encik Samsuri Musa
Ketua Unit
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Puan Siti Rukiah Abdul Hamid
Pegawai Tadbir
Pejabat Perumahan dan Penginapan Universiti

xICON-BAKAL PELAJARixICON-PELAJARxICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNI